Holmgrens Bil AB – mer än 50 år i bilbranschen

År 1960 startade Sonny Holmgren en firma för bilförsäljning i en liten lokal i Jönköping. Det började med begagnade bilar men ganska snart blev det även nybilsförsäljning och serviceverkstad. Sedan dess har bolaget vuxit över åren och är idag ett av Sveriges största bilhandelsföretag. Vi finns idag i Småland, Västra Götaland samt Blekinge och representerar flera olika varumärken.

Vår vision

Vårt mål är att leda utvecklingen av bilbranschen och erbjuda moderna lösningar för bilköp och bilägande.

Vår Affärsidé

Allt under ett tak – enkelt för bilägaren.
Vi skall utveckla verksamheten inom ett så brett område som möjligt på var ort där vi är representerade. Det innebär att vi inte skall nöja oss med att enbart bedriva bilförsäljning och service på en ort utan också söka lösningar inom exempelvis däck-, lack- och plåtverksamheten.

Vi erbjuder också egna lösningar för finansiering, försäkring mm. Vi skall därför också, där så är möjligt, skapa bilhus med flera starka varumärken i samma anläggning på de orter där vi finns representerade. På så sätt skapar vi ett unikt utbud för bilköpare på orten. 

 

Våra värderingar

Glädje

”Kul på jobbet” är en förutsättning för att både medarbetare och kunder skall trivas. Det är allas ansvar att hjälpa till att skapa god stämning. Det gäller både medarbetare emellan och mellan oss och våra kunder. 

Det skall vara kul och trivsamt att vara kund hos Holmgrens!

Engagemang

Vi skall visa stort engagemang i våra arbetsuppgifter och i kundens upplevelse av kontakten med Holmgrens.

Endast genom att vara mer engagerade än våra konkurrenter kan vi långsiktigt vara ­vinnare i bilbranschen.

Stolthet

Vi skall bedriva vår verksamhet på ett sådant sätt att vi alla kan känna stolthet över att ­representera företaget.

Detta skall ha sin grund framförallt i att vi utför vårt jobb på ett sådant sätt att våra kunder uppskattar företaget och oss som dess representanter men självfallet även i de ekonomiska resultat vi redovisar.

Ärlighet

Vi skall vara ett seriöst och långsiktigt företag. Inget av det vi gör skall ha karaktären av ”snabba klipp” eller engångsaffärer. 

Som kund skall man känna sig trygg i att göra affärer med oss.

Förändringsvilja

Genom att driva en ständig förändringsprocess utvecklar och förbättrar vi vårt företag. 

Vi skall fortsätta söka nya och bättre lösningar för våra kunder och oss själva. Inget är så bra att det inte kan förbättras! 

Alla anställda deltar i vårt arbete att söka nya lösningar för att förändra och förbättra.

Miljöansvar

Då vår verksamhet har en stor miljöpåverkan är det viktigt att vi tar ansvar. 

Vi skall vara föredömen inom återvinning, Vi skall använda miljövänliga produkter. Vi skall verka för att öka försäljningen av miljövänliga bilar.