Vad innebär miljöbonus?

Bilar som släpper ut max 50 g co2 är berättigad till bonus. För bilar som tas i trafik från och med den 1 januari 2023 gäller utsläppsgränsen 30g co2 för bonus. För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp är den högsta möjliga bonusen 70 000 kronor bilen är tagen i trafik den 12 juli 2022 eller senare och 50.000 kronor om bilen är tagen i trafik den 1 januari 2023 eller senare.

Hybridbilar kan få en högsta bonus på 20 000 kronor (om bilen är tagen i trafik den den 12 juli 2022 eller senare) och minskar sedan med 300 kr per gram koldioxid bilen släpper ut. Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas (blandning av biogas och naturgas), får minst 10 000 kronor i bonus om bilen har ställts på senast den 11 juli 2022.

Nya bilar över 700 000 kronor omfattas inte längre av bonus. Om en privatperson köper bilen får bonusen max motsvara 25% av bilens nypris. Är det en leasingbil betalas bonusen ut till leasinggivaren, hur detta hanteras hjälper våra säljare till med.

Istället för att priset sätts ned, för företag, för att motsvara ”närmast jämförbara bil utan miljö­teknik”, innebär de nya reglerna att nedsättningen görs enligt ett fast schablonbelopp utifrån bilens miljöteknik:

Beloppet får inte vara större än 50 % av bilens nypris. Elhybrider och etanoldrivna bilar omfattas inte av nedsättningen.

För dig som köper en bil kontant eller med avbetalning

Utbetalningen görs tidigast efter 6,5 månader efter att en försäkran lämnats in till transportstyrelsen. Innan utbetalning skett får inte det skett ägarbyte eller avställning av fordonet.

Läs mer om Bonus Malus här

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. Informationen är hämtad från Transportstyrelsen.

För dig som som köper en bil via privatleasing

Om bilen är berättigad till miljöbonus kommer det under grundleasingtiden utgå en klimatrabatt på leasingavgiften. Leasegivaren har rätt att ändra miljörabattens storlek eller besluta att miljörabatten inte ska utgå om förutsättningarna för miljörabatten ändras och kan i dessa fall kräva återbetlaning för redan erhållen miljörabatt. Leasegivaren har således rätt att kräva återbetalning för erhållen miljörabatt även om Leasetagaren löser leasingavtalet i förtid.