Om olyckan är framme

Plötsligt händer det, olyckan kan drabba även den bäste bilföraren. Den här veckan går vi igenom de åtgärder som du måste vidta oavsett om du är skyldig till trafikolyckan eller inte.

 • Stanna på olycksplatsen.
 • Efter din förmåga lämna hjälp åt de skadade.
 • Flytta inte på skadade eller fordon – undantag om risk för påkörning föreligger eller om det finns risk för att det börjar brinna eller att en explosion kan inträffa.
 • Se till att inte fler blir drabbade genom att sätta ut 2 varningstrianglar. NTF rekommenderar att placera trianglarna 50–100 m ifrån det stillastående fordonet vid god sikt i båda riktningarna. Är den fria sikten begränsad på grund av kurva eller backkrön, sätt upp varningstriangeln före kurvan eller backkrönet på ett avstånd av minst 100 m.
 • Lämna namn och adress.
 • Ge upplysningar om händelsen.
 • Ring polisen om en person blivit skadad såvida skadan inte är obetydlig.
 • Ring polisen om det är en viltolycka, markera platsen noggrant.
 • Ring väghållare eller polis – vid egendomsskada.
 • Lämna meddelande om du är orsak till en parkeringsskada och gör en anmälan till polisen.
 • Om du själv haft del i trafikolyckan ska du fylla i en skadeanmälan. Ett tips är att fylla i din del av skadeanmälan i förväg och lämna blanketten i handsfacket så har du alla uppgifter till hands om olyckan skulle vara framme.

 

Vad är konsekvenserna av att inte anmäla en olycka?
Lagtext paragraf 5 i TBL (hämtad från trafikbrottslagen):

Om en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda, eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller att lämna upplysningar om händelsen, döms till böter eller fängelse i högst 6 månader. 

 

Är brottet med hänsyn till omständigheterna att anses som grovt, kan du dömmas till fängelse i högst ett år.