Viltolyckor

Vad ska jag göra vid en viltolycka? Du som kör på ett djur är skyldig att ringa 112 och anmäla olyckan till polisen, även om djuret inte är synbart skadat. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.

Du måste även markera upp där det ev. skadade djuret försvunnit. För att markera upp använder du helst en viltolycksremsa.

 

Det djuret som du har kolliderat med kan antingen ligga dött på plats eller ha gått vidare mer eller mindre skadat. Skadat och trafikdödat vilt ska omhändertas. Om möjligt, avlägsna djuret från vägbanan. Men försök att inte själv göra ett eftersök eller avliva djuret, om du inte har den kunskap som behövs, då djurets lidande kan förvärras. 

 

Se även till att varna andra trafikanter, placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer. Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.

 

Viltolyckremsan
När du hänger upp viltremsan gör du det enklare för eftersöksjägaren, som kommer, att veta vart han ska låta sin hund ta upp spår. 

Du är skyldig att rapportera och markera platsen där du varit inblandad i en viltolycka, med någon av följande djur, enligt Jaktlagen §26 och Jaktförordningen §40:

Älg, Rådjur, Dovhjort, Kronhjort, Vildsvin, Björn, Varg, Järv, Lodjur, Mufflonfår, Utter samt Örn.