Mobiltelefonen i trafiken

Den 1 december 2013 trädde en ny mobillag i kraft. Den innebär att förare som använder mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning på ett trafikfarligt sätt kan bötfällas.

Paragrafen i trafikförordningen lyder enligt följande:
”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.”

 

Paragrafen kan tyckas luddig. Rent praktiskt innebär den att om polisen anser att du agerar ouppmärksamt och trafikfarligt bakom ratten enligt den nya lagen om användning av mobil eller annan kommunikationsutrustning i bil så kan du bötfällas med upp till 4 000 kronor. Exakt hur stort bötesbeloppet blir bestäms i en rättslig prövning.

– Att ta blicken ifrån trafiken mer än en till två sekunder innebär ett stort risktagande och orsakar tyvärr ett antal olyckor varje år. Ingen borde alltså exempelvis sms:a vid bilkörning, säger Bengt Svensson, kommissarie och trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Varje år dör eller skadas hundratals svenskar i trafikolyckor, somliga orsakas av oförsiktig användning av mobiltelefoner. De allra flesta EU länder har förbjudit mobilsamtal om föraren håller mobiltelefonen i handen. I USA har studier kommit fram till att 16 procent av alla dödsolyckor beror på distraktion i samband med bilkörning, i de flesta fall är mobiltelefonen orsaken till den bristande uppmärksamheten.

 

Kör man sämre när man använder mobiltelefonen?
Det är ofta svårt att se att det är mobilen som är boven i dramat vid olyckor men när du pratar i eller tittar på din telefon måste du dela din uppmärksamhet mellan bilkörningen och telefonen. Därför är du inte lika koncentrerad på bilkörningen och trafiken runt omkring.

 

Är det lika farligt att prata med en passagerare?
Ja, ett samtal med en passagerare är precis lika krävande som ett mobiltelefonsamtal om inte din passagerare också är koncentrerad på trafiken. 

 

Smarta hjälpmedel
Bluetooth eller Blåtand har namngets efter en av Skandinaviens största härskare, Harald Blåtand. Vikingahövdingen Harald Blåtand styrde över Danmark och Norge andra halvan av 900-talet. Grunden till Bluetooth tekniken var ett projekt på Ericsson Mobile Communications i Lund under 90-talet.

Bluetooth visades för första gången upp för ungefär tio år sedan, som en snabbare och enklare metod för dataöverföring än IR (InfraRed). Bluetooth är en metod för trådlös överföring av data mellan flera elektroniska enheter och har en räckvidd på cirka tio meter. Med Bluetooth kan du använda mobiltelefonen i fordonet utan att behöva hålla i den: en handsfree.

 

Blir det säkrare att köra med handsfree?
Du kan använda båda händerna till att styra och växla, vilket är en fördel inte minst i stadstrafik. Men det är ändå farligt att prata i telefon och köra samtidigt. Det är farligt för att bilföraren tänker på annat istället för på bilkörningen. Vägverkets undersökning visar också att den som kör bil och talar i telefon kör sämre om telefonsamtalet handlar om något viktigt. Reaktionstiden blir lika mycket längre och körningen lika ojämn som när man pratar i en handhållen telefon.

 

Vår rekommendation
Använd alltid mobiltelefonen med omdöme och kom ihåg: att använda telefonen i trafik är förenat med mycket större risk och bör därför undvikas helt. Det bästa är att stanna bilen på en säker plats under den tid du pratar i mobilen.