Olika typer av belysning på bilen

Det är inte lätt att hålla reda på alla olika typer av lysen i bilen. Här reder vi ut begreppen.

Halvljus
I Sverige är det lag på att ha strålkastare tända under färd. Vanligast är att halvljus och parkeringsljus kombineras. 

 Det finns dock förbjudna kombinationer:

Halvljus + dimljus 

Halvljus + varselljus 

Halvljus + extraljus 

Dimljus + varselljus 

 

Helljus
Helljus är bilens starkaste lysen. Använd dem så ofta du kan när det är mörkt ute. Helljus gör oftast att du ser bättre men ibland kan det vara tvärtom: eftersom helljusen är så starka, kan de blända andra trafikanter. Om du kör i kraftig dimma eller snöfall, testa att slå om till halvljus och se om sikten förbättras.

I följande fall är det förbjudet att använda helljus:  

När mötande fordon är så nära att föraren kan bländas (gäller även tåg, spårvagn och fartyg).

När du ligger nära bakom ett annat fordon (föraren bländas genom speglarna).

När vägen är tillräckligt belyst av dagsljus eller gatlyktor.

Du behöver inte blända av för gående. Fotgängare kan nämligen lätt undvika att bli bländade genom att titta bort. Med helljus på ser du fotgängaren eller fotgängarna bättre, vilket är viktigt för säkerheten. Kör du på en mindre väg och närmar dig en korsning med mycket trafik, kan det vara bra att stänga av helljusen eftersom du annars riskerar att blända den korsande trafiken. Möter du en lastbil i ett backkrön ska du blända av så fort du ser positionsljusen på taket, eftersom förarhytten är placerad högt i förhållande till personbilar.För att undvika att själv bli bländad av mötande bilar, fäst blicken längs högerkanten av vägen när du får möte i mörker.

 

Blinkers (körriktningsvisare)
Sitter i regel bak, fram och på sidan av bilen. De ska användas när du ska:

Svänga höger eller vänster.

Byta körfält.

Vända runt.

Starta från vägkanten.

I övrigt förflytta fordonet i sidled på ett märkbart sätt.

 

Varningsblinkers
Använder oftast samma lampor som de vanliga blinkersen (skillnaden är att alla lampor blinkar samtidigt) och ska användas vid nödstopp eller liknande. 

Under bogsering får varningsblinkers användas på bilen som blir bogserad, med det är inget krav. Tänk dock på att det kan skapa förvirring i samband med en sväng. 

 

Dimljus (främre dimstrålkastare)
Ger ifrån sig ett starkare sken än halvljusen och är därför extra effektiva i dimma. Det är tillåtet att använda dimljus i stället för halvjus vid dagsljus, men aldrig att kombinera de två lysen. Vid gryning, skymning och mörker är det endast halvljus/helljus som är lagligt. I mörker är det endast tillåtet att ersätta halvljus med dimljus om det är dimma eller om det regnar kraftigt.

 

Dimbakljus
En mycket starkt röd lampa används för att bakomvarande fordon ska se dig tydligt då sikten är kraftigt försämrad. Dimbakljuset är bländande, så det ska släckas så fort du bedömer att bakomvarande fordon har sett dig.

 

Varselljus
Är till för att bilen ska synas. När det är dagsljus och bra sikt kan varselljusen användas i stället för halvljus. Inte alla bilar har varselljus.

Att kombinera varselljus med halvljus eller dimljus är förbjudet.

 

Parkeringsljus
Ska användas när du stannar eller parkerar bilen vid dålig sikt. Detta för att andra trafikanter ska se bilen. Parkeringsljuset är strömsnålt och kan i regel vara på i många timmar utan att batteriet töms.

 

Bakljus
Är (minst) 2 röda lampor som tänds automatiskt.

 

Bromsljus
Är röda lampor som tänds när bromspedalen trycks ner och lyser alltid starkare än bakljusen.

 

Backljus
Är en vit lampa som tänds när du lägger i backen.

 

Skyltlykta
Tänds automatiskt och lyser upp registreringsskylten.

 

Extraljus
Kan monteras på bilen för att förstärka helljuset men får inte användas tillsammans med halvljus. Det finns två typer av extraljus:

Kurvljus lyser upp nära bilen, så att du ser bra längs kanterna.

Fjärrljus lyser smalt framåt, så att du ser vad som händer längre fram.