Testa en begagnad bil

Ta helst med en kunnig person om du känner dig osäker. Gå sedan igenom checklistan.

Fungerar ljus, bromsljus, blinkrar, signalhorn, lås, belysning, värme och luftkonditionering, fönsterhissar, eluppvärmningen i sitsarna, bälten mm?

• Fungerar bromsarna (utan gnissel)?

• Skakar ratten?

• Slirar kopplingen?

• Är växlarna lätta att lägga i?

• Hur låter bilen när den går på tomgång? 

• Hör du skramlande ljud eller ojämn gång?

• Ser du olje- eller vattenläckage?

• Är avgaserna blåa eller svarta?

• Finns det rost? Kolla trösklar, golv (lyft på mattorna!), skärmar, dörrar och under fönster.

• Hur slitna är däcken? Mönsterdjupet ska helst vara minst tre millimeter på sommardäck och fem millimeter på vinterdäck.

• Kolla också om bilen genomgått regelbunden service, titta i serviceboken.

Vad ska du tänka på efter köpet?

• Att anmäla ägarbyte till Transportstyrelsen.

• Att posta registreringsbeviset till Transportstyrelsen. 

• Att försäkra bilen.

Grundregeln är att du inte kan reklamera sådant som du borde sett eller enkelt ha upptäckt. Skriv in på kvittot de eventuella fel och brister som du och säljaren vet finns på bilen.