Administrationsavgift 600 kr

När du köper en bil hos oss vill vi att du ska känna dig trygg med att all administration som exempelvis kontakt med transportstyrelsen och att avtal för din nya bil är korrekta. Det säkerställer vi med att göra följande:

Teckna försäkring
_______

Ägarbyte via direktregistrering (både såld bil och eventuell inbytesbil)
_______

Upprättar avtal
_______

Aktiverar garantier, till exempel MRF och BPS
_______

Löser eventuell restskuld (inbytesbil)