Kunskap, erfarenhet & teknik

Varje auktoriserad verkstad med mekaniker bygger upp en stor erfarenhet av att serva ett specifikt märke. En erfarenhetsbank som stärks av det erfarenhetsutbyte som våra mekaniker har sinsemellan. Och ytterligare på de utbildningar som märkenas generalagenter håller och som är obligatoriska för vår personal. Generalagenternas internationella nätverk fyller sedan på. Som du kan förstå kan en oberoende verkstad som servar olika märken aldrig mäta sig med denna kunskapsresurs när det kommer till ett specifikt märke och modell.

De auktoriserade märkesverkstäderna genomgår regelbundet märkesspecifika utbildningar, såväl för mekaniker som för kundmottagare, de har tillgång till generalagenternas datorsystem och via diagnossystem får de tillgång till all information i bilen och kan erbjuda uppdateringar av programvaran i bilen. 

– Man kan också beskriva det som att vi har hela kedjan av information. Från lokal verkstad till internationell tillverkare. Det gör att vi kan förebygga många problem innan de ens har uppstått. 

Även om många hävdar att de arbetar med originaldelar för ett visst märke har den auktoriserade verkstaden fördelar även här. Våra reservdelar är märkesoriginal, det vill säga att det är samma delar som används i fabriken där bilen byggs. Utprovade för att matcha bilen. 

Totalpriset lägre Men är det inte dyrare att serva på märkesverkstad? Där måste du jämföra äpplen med äpplen. Viktigt är att jämförelsen är likvärdig med samma arbets- och materialinnehåll, vilket inte alltid är fallet vid prisjämförelser. Vi följer alltid respektive märkes rekommendationer för serviceplan. Det ger ett tryggt bilägande. Dessutom höjer det värdet på bilen den dag du ska sälja den. 

Även när det kommer till garantiåtagande är skälen att välja auktoriserad verkstad starka: Garantiåtagande kan endast genomföras på auktoriserad verkstad. Det är bara auktoriserade verkstäder som utför förbättrings- och säkerhetskampanjer, uppdateringar av programvara i bilarna och liknande. Och mer specifikt är det endast auktoriserad verkstad som kan utföra rost- och lackkontroller för att vidmaktshålla garantier på rost och lack.

Holmgrens Bils anläggningar erbjuder alltid auktoriserad märkesservice för de märken som säljs på respektive anläggning.