Holmgrens Bil förvärvar Proauto

Holmgrens Bil AB har tecknat avtal om att förvärva 100% av Proauto Holding AB med dotterbolagen Proauto Group Sverige AB, Proauto Fastigheter AB, Proauto Fastigheter Linköping AB samt Proauto Fastigheter Norrköping AB.

”Vi är oerhört glada att ha fått möjligheten att förvärva Proautos verksamhet från nuvarande ägare. Vi har som kollegor i branschen följt Proauto under många år och imponerats av deras sätt att jobba med kundfokus och medarbetartrivsel i kombination med nytänkande och förändringsvilja vilket är helt i linje med det strategiska fokus vi har inom Holmgrens Bil. Det är också glädjande att vi nu stärker vår position på den svenska marknaden för BMW och Mini vilket också är en del av vår strategiska plan framåt” säger Göran Strandberg, VD på Holmgrens Bil AB.

Med nyförvärvet kommer Holmgrens Bil beräknas sälja drygt 20 000 fordon genom 11 varumärken, omsätta runt 5 miljarder kronor och sysselsätta drygt 700 anställda.

Jens Tjärnlund är VD i Proauto Holding AB. Enligt Tjärnlund kommer det nya ägarskapet att ge företaget ytterligare kompetenser, drivkraft och strukturer som behövs för att bolaget ska bli ännu bättre rustade för att möta en framtid i förändring.

Proauto har haft en imponerande tillväxt sedan starten 2005.

”Vi har haft fantastiska framgångar med BMW och MINI från starten i en liten anläggning i Nyköping till idag tre toppmoderna anläggningar längs E4:an. Nu är vi redo för fortsatt tillväxt i en bransch med stark förändring vilket kräver storskalighet, effektivitet och synergier som Holmgrens Bil kommer att bidra med. Holmgrens Bil har en tydlig strategisk plan med ett stort fokus på den förändring och digitalisering som branschen har framför sig vilket är helt i linje med vad vi vill för Proauto i framtiden”, säger Tjärnlund.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Strandberg
VD, Holmgrens Bil AB
073-600 74 20

Jens Tjärnlund
VD, Proauto Holding AB
070 – 962 28 28

Tamara Lorentzon
Informationsansvarig, Holmgrens Bil AB
0724-53 25 09