Holmgrens Bil fyrdubblar sitt samarbete med MINI

Holmgrens Bil fortsätter sin ambition med att vara Sveriges starkaste multibrandföretag inom bilsidan. Vår fantastiskt fina utveckling med MINI i Jönköping gör att vi nu tar nästa steg tillsammans med MINI-organisationen och påbörjar planeringen av ytterligare tre MINI-anläggningar. MINI är ett varumärke som stadigt går framåt i Sverige och Holmgrens Bil är en del av framgången.

- MINI´s breda produktportfölj och mycket attraktiva bilar visar sig passa våra kunder. Vår försäljning i Jönköping under året ligger f.n. tre gånger högre än rikssnittet, vilket visar på att kunderna gillar produkten. Vi tar nästa steg och utökar vårt samarbete med MINI-organisationen på ytterligare tre orter Värnamo, Kalmar och Växjö. Först ut blir vår Värnamoanläggning som kommer att skyltas upp med MINI inom kort och göra vår helt nya anläggning komplett. För Kalmar och Växjö räknar vi med att komma igång under första kvartalet nästa år säger Mikael Olsson.

- MINI är ett varumärke som passar riktigt bra in i de tillväxtområden som Holmgrens Bil finns i, samt att ovannämnda orter också har BMW service vilket gör denna förändring positiv för alla parter. Trenden är dessutom tydlig för MINI, fler och fler kunder väljer att leasa sin MINI tack vare ett mycket starkt erbjudande som MINI- organisationen kommit med. Ovannämnda faktorer gör att vi är trygga med kommande etableringar säger Mikael Olsson.