Holmgrens Bil koncentrerar sin verksamhet i södra Småland

150828. Holmgrens Bil bygger en komplett toppmodern anläggning i Värnamo och har påbörjat projekteringen av en helt ny anläggning i Växjö. Som en konsekvens av det har Holmgrens Bil beslutat sig för att koncentrera sina verksamheter i södra Småland till Värnamo respektive Växjö. Som en konsekvens av detta är beslutet taget att upphöra med verksamheten i Ljungby. Målsättningen är att nuvarande fastighet kommer att hyras ut till någon annan bilhandlare inom kort. 

 - Vi väljer att koncentrera våra verksamheter i södra Småland till Värnamo respektive Växjö. På båda dessa platser pågår byggnation respektive projektering av helt nya anläggningar. Vi ser tydligt ett förändrat köpmönster där kunderna i allt större omfattning väljer att köpa sina bilar i större orter. Detta är grunden till beslutet om att upphöra med vår verksamhet i Ljungby, säger Mikael Olsson

- Det känns alltid mycket trist att avveckla en verksamhet då vi under många år haft en personalstyrka som gjort sitt yttersta, samtidigt också alla de kundkontakter som finns upparbetade. Glädjande nog kan vi erbjuda merparten av våra anställda i Ljungby fortsatt anställning inom bolaget. Förhoppningsvis kommer även våra kunder i Ljungbyregionen att följa med oss till Värnamo respektive Växjö, berättar Mikael Olsson.