Kalla Faktas reportage

Inom Holmgrens Bil är det flera faktorer som styr vår vardag. Dels har vi vår långsiktiga vision som säger att: ”Holmgrens Bils mål är att leda utvecklingen av bilbranschen och erbjuda moderna lösningar för bilköp och bilägande”. Sedan har vi våra värderingar, som skall visa hur vi vill att våra kunder skall uppfatta oss och hur vi därmed skall agera i vår ”Holmgrens-vardag”. Glädje, Ärlighet, Engagemang, Förändringsvilja, Stolthet och Miljöansvar. Med detta som bakgrund vill vi passa på att förtydliga vårt agerande i samband med att Kalla Fakta hade ett reportage om bilbranschen under oktober 2014. 

Vi följer alltid Generalagentens rekommendationer vid service och reparationer 
Det är för oss en självklarhet att följa varje generalagents rekommendationer vid service och reparationer. 

Prisuppgift lämnas på alla arbeten och merarbeten skall kunden godkänna 
Vi lämnar alltid prisuppgift på våra arbeten. Skulle vi finna ytterligare brister som medför ökade kostnader kontaktar vi dig som kund och kompletterar tidigare lämnade prisuppgifter, så att ni får ge ert medgivande. 

Återkoppling till kund efter utförd service/reparation om ev. avvikelser 
Skulle det visa sig att det finns avvikelser från den ursprungliga service- eller reparationsplanen, ser vi som vår självklara skyldighet att ge dig som kund en återkoppling. 

Våra tekniker genomför löpande utbildning av våra generalagenter 
Alla våra tekniker har som grund fordonstekniskutbildning. Utöver det så sker det kontinuerlig utbildning hos våra tio generalagenter. 

Vi utför löpande revisioner både internt och externt för att säkerställa vår verksamhet 
Som ett led i vårt kvalitetsarbete sker det löpande revision. Denna revision är både intern och extern för att säkerställa vår verksamhet. 

Vi följer MRF:s reparationsvillkor och tar alltid vårt ansvar 
Alla vi anställda, ca 560 personer inom Holmgrens Bil, gör varje dag vårt yttersta för att ni som kunder skall bli nöjda och vi hoppas självklart att era förväntningar också skall överträffas. Men ibland blir det fel och då är det för oss självklart att vi tar vårt ansvar. Vår policy är att följa MRF:s reparationsvillkor. 

Med ovannämnda vill vi inom Holmgrens Bil försäkra er kunder att vi alltid strävar efter att ge er kunder ett ärligt och korrekt bemötande. Skulle det visa sig att ni är missnöjda, så ber jag er ta kontakt med aktuell serviceverkstad. Får ni inte erforderlig hjälp, så är ni alltid välkommen att kontakta undertecknad.