Mazda till Oskarshamn

Holmgrens Bil fortsätter sin ambition med att vara Sveriges starkaste multibrandföretag inom bilsidan. Genom ett utökat samarbete med Mazda kommer Holmgrens Bil under juni månad 2016 att starta försäljning och service av Mazda i Oskarshamn. 

– Det känns mycket bra att få in ytterligare ett starkt varumärke i vår verksamhet i Oskarshamn. Vi har under en tid fört diskussioner med Mazdaledningen om att vi vill satsa på Oskarshamn och nu är vi glada för oss och våra kunders räkning att kunna bredda vårt utbud med Mazda, säger Mikael Olsson.

– Då bilbranschen är under ständig förändring behöver bilvaruhusen hela tiden förbättra och förstärka kundupplevelsen. Ett av stegen dit är att utveckla verksamheten med nya starka varumärken, varav Mazda är ett. Genom denna utökning kommer Holmgrens Bil att sälja och serva Mazda på hela fyra platser i södra Sverige, berättar Mikael Olsson vidare.


– Vår erfarenhet gällande Mazdas produktportfölj och väl utvecklade servicetjänster känns mycket intressant att kunna erbjuda våra Oskarshamnkunder, avslutar Mikael Olsson.