Standardinstallation för laddbox 11kW exkl. CTEK Njord Go

Installation för laddbox inkl. CTEK Njord Go

Förutsättningar

Skattereduktion för Grön Teknik

Grön teknik är en skattereduktion för privatpersoner som du kan ansöka om i samband med installation av solceller, installation av lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon. För att kunna nyttja Grön Teknik maximalt behöer du som kund ha alla ingående artiklar på en och samma faktura. Läs mer om skattereductionen och vilka regler som gäller på www.skatteverket.se.