*Förslaget är baserat på företagsleasing, priserna är exklusive moms. Avtalsperiod 36 mån, första förhöjda hyra 20%, 55% restvärde.
** Förmånsvärde netto per månad från 1/1 2024 exklusive bränsle vid 50 % marginalskatt.