*Företagserbjudandet gäller till och med den 30 april 2024. Månadskostnad beräknad på 16% i första förhöjd hyra, 36 månaders avtalstid och 2000 mil/år. Leasingavgiften är rörlig och kan påverkas om t.ex. räntan för leasinggivarens refinansiering eller dess upplåningskostnader förändras. Samtliga summor exkl. moms.