*Erbjudandet förutsätter en första förhöjd leasingavgift om 12%, 36 månaders avtalstid och 2000 mil/år. Leasingavgiften är rörlig och kan påverkas om t.ex. räntan för leasegivarens refinansiering eller dess upplåningskostnader förändras. Samtliga summor exkl. moms. Erbjudandet gäller till och med 29 februari 2024.