Erbjudande till och med 30 september 2024.

Förmånsvärde: kostnaden motsvarar skatten per månad för bilförmånen baserat på 50 % marginalskatt. Se www.skatteverket.se för mer detaljer.

Företagesleasing är beräknad med 20% kontantinsats och 50% restvärde. Observera att räntan kan påverka priset.