Personuppgifter, Cookies och Bildrättigheter

 

INTRODUKTION

Holmgrens Bil (Holmgrens Bil i Småland AB, Holmgrens Bil i Göteborg AB och Holmgrens Bil AB) tar integritetsskydd och dataskydd på högsta allvar. Denna integritetsskyddspolicy syftar till att informera dig om vår personuppgiftsbehandling vi för om dig. Personuppgifter är alla personidentifierade uppgifter, så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordningen (GDPR). Läs nedanstående noggrant för att förstå våra synpunkter och metoder avseende vår personuppgiftsbehandling. 

Personuppgiftsansvarig är Holmgrens Bil, du kontaktar oss gällande integritets- och dataskydd via dataskydd@holmgrensbil.se. Dataskyddsombudet (DSO) på Holmgrens Bil är Secify, du kontaktar dem via DSO@secify.net.

 

BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dina uppgifter finns sparade hos oss eftersom du ingått avtal, varit i kontakt med oss, lämnat dina personuppgifter på vår webbplats och i vissa fall för att vi erhållit uppgifterna från en tredje part. Den rättsliga grunden för behandling är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och i vissa fall samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter i avtalssyfte, administrering av dina köp och/eller för att informera dig om erbjudanden och kampanjer eller annan information som kan vara av intresse för dig.

 

DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dina uppgifter lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserat i EU. De uppgifter vi samlar in från dig kan komma att överföras till och lagras på en plats utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett exempel på sådan överföring och lagring är att Zapier lagrar dina personliga uppgifter på servrar i USA. Dessa servrar ägs och underhålls av Zapier. Zapier har certifierat sin efterlevnad av Privacy Shield-principer i samband med implementeringen av EU:s nya dataskyddsdirektiv GDPR. Ytterligare information om Privacy Shield-integritetsprinciperna och certifikatet för Zapier finns på https://zapier.com/privacy/. Du kan även kontakta DSO:n direkt om du vill veta mer om denna certifiering.

Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster. Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av våra tjänster, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga för.

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeurehändelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag.

 

SÄKERHETEN FÖR DINA UPPGIFTER

För att skydda integriteten för dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den för att utföra sitt arbete. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

 

DINA RÄTTIGHETER

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem (med förbehåll för vissa undantag). Där tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig. Du får även begära information kostnadsfritt 1 gång/år om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem som utanför Holmgrens Bil i Småland AB som mottagit personuppgifter från oss; vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagras. Holmgrens Bil i Småland svarar på din förfrågan senast 30 dagar efter förfrågan inkommit. För att nyttja rättigheterna ovan, kontakta dataskydd@holmgrensbil.se. Om du har frågor gällande Holmgrens Bil personuppgiftsbehandling kontakta vårt Dataskyddsombud, Secify, via DSO@secify.net.

 

DATALAGRING

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och följer tydliga gallringsrutiner. Om du samtycker till direktmarknadsföring lagrar vi dina uppgifter i 5 år, om inget samtycke inhämtas lagras de under 1 år från och med inaktivitet. Ekonomiska uppgifter kopplat till köp lagras enligt bokföringslagen, 7 år. En tid innan dina personuppgifter tas bort kommer du att få möjlighet till att samtycka till ytterligare lagring av dina kontaktuppgifter under 5 års tid.

*Inaktivitet: Avtalet du tecknat med oss har utgått, du har inte kontaktat oss eller gjort något köp.

 

COOKIES

Det kan hända att vi skaffar information om din allmänna internet-användning genom att använda en cookie-fil som lagras på hårddisken i din dator. Cookies innehåller information som överförs till datorns hårddisk. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och att erbjuda en bättre och mer personanpassad tjänst. De ger oss möjlighet att:

  • Lagra information om dina inställningar som tidigare visade produkter och tjänster genomförda med din dator, så att vi kan anpassa vår webbplats och visa dig produkt- och tjänsterekommendationer i enlighet med dina intressen.
  • Snabba upp dina sökningar
  • Känna igen dig när du återvänder till vår webbplats

De flesta webbläsarna ger dig möjlighet att radera cookies från hårddisken i din dator, blockera alla cookies eller få en varning innan du medger att en cookie lagras. Kom dock ihåg att om du raderar eller avaktiverar cookies kan det hända att vissa funktioner inte fungerar. Om du vill veta mer om cookies och hur de fungerar kan du besöka följande webbplatser: http://www.allaboutcookies.org och http://www.youronlinechoices.com.

 

MARKNADSFÖRING

Om du samtyckt till direktmarknadsföring har du givit ditt medgivande att du vill ha information om Holmgrens Bils produkter, tjänster, kampanjer och/eller nyhetsbrev via e-post, SMS eller telefonsamtal. Samtycket gäller under fem års tid. Du har rätt att närsomhelst återta ditt samtycke.

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna integritetsskyddspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya policys.

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan av Sveriges Datainspektion. Om du anser att vi på något sätt anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till datainspektionen@datainspektionen.se.

 

BILDRÄTTIGHETER OCH COPYRIGHT

Bilder och texter du hittar i våra olika kanaler är upphovsrättsligt skyddade och omfattas av svensk och internationell lagstiftning om upphovsrätt. Holmgrens Bil AB äger, alternativt har nyttjanderätt till dessa rättigheter. Det är därmed förbjudet att utan tillstånd kopiera, helt eller i delar, text och bilder på hemsidan eller i våra sociala media-kanaler. Har du frågor kring användning av vårt material är du välkommen att kontakta oss via marknad@holmgrensbil.se.