Cookies, personuppgiftslagen (PUL) och bildrättigheter

Cookies
Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt.

Webbanalysverktyget Google Analytics som används på denna webbplats använder cookies. Dessa samlar in information på aggregerad nivå om hur besökarna använder webbplatsen vad gäller exempelvis antal besök, antal sidvisningar och var besökare kommer från i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

Tredjepartsleverantörer, inklusive vårt partnernätverk Schibsted, visar annonser på webbplatser. Tredjepartsleverantörer, inklusive vårt partnernätverk Schibsted använder cookies för att visa annonser utifrån ditt besök på den här och andra webbplatser.

Personuppgiftslagen
När du är i kontakt med Holmgrens Bil vid exempelvis köp eller service/reparation av bil, vid kontaktförfrågningar, tävlingar via vår hemsida eller via våra kanaler i sociala medier samtycker du samtidigt till att dina personuppgifter lagras av oss. Holmgrens Bil lagrar dina personuppgifter av olika skäl. Den grundläggande och huvudsakliga anledningen är för att kunna ge dig den bästa servicen och förmedla relevant information. Ändamålen är följande: hantering och administration av avtal, garantiåtaganden, affärsförslag, marknadsföring, marknads- och kundanalyser samt statistik. Personuppgifterna behandlas med stor försiktighet och i enlighet med PUL, personuppgiftslagen. Holmgrens Bil kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till Holmgrens Bils samarbetspartners i syfte att ge dig fullgod information om ditt bilägande och/eller om Holmgrens Bil.

Behandling av personuppgifter
Enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig, som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Blir det fler än en gång, debiteras frågeställaren med en administrativ avgift.

Uppdatering av personuppgifter
Du har rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Observera, för att en uppdatering av personuppgifter ska kunna verkställas krävs av säkerhetsskäl att din förfrågan är skriftlig och underskriven.

Begära ut/uppdatera personuppgifter: 
Holmgrens Bil AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Box 6030
550 06 Jönköping

Bildrättigheter och copyright
Bilder och texter du hittar i våra olika kanaler är upphovsrättsligt skyddade och omfattas av svensk och internationell lagstiftning om upphovsrätt. Holmgrens Bil AB äger, alternativt har nyttjanderätt till dessa rättigheter. Det är därmed förbjudet att utan tillstånd kopiera, helt eller i delar, text och bilder på hemsidan eller i våra sociala media-kanaler.

Frågor
Har du frågor kring ovanstående information eller vill ha tillåtelse till användning av vårt material är du välkommen att kontakta oss via marknad@holmgrensbil.se.