Bästa kund, här kan du läsa vad vi gör mot Covid-19 på våra anläggningar.

Holmgrens Assistansförsäkring

Det är alltid skönt att pausa, men inte ofrivilligt.

Fri assistansförsäkring när du servar hos oss

Holmgrens Assistansförsäkring

När du servar din bil hos oss ingår fri assistansförsäkring* – allt för att du inte ska hindras av ofrivilliga pauser. Du kan ringa 0771-34 80 00. Dygnet runt, var du än är.

Hur går du tillväga?
Om du råkat ut för en skada och är i behov av assistans ska du ringa till vår bärgnings- och assistansaktör på telefonnummer 0771-34 80 00. Våra handläggare finns på plats dygnet runt, året om för att hjälpa dig.

Beroende på skadetyp och ditt behov görs bedömningen om du kan få hjälp på plats eller om du behöver bärgning till en verkstad. Vi ersätter kostnader för nödvändiga reparationer på platsen för händelsen, om detta är möjligt och inte blir dyrare än bärgnings-kostnad.

Mer information:
Villkor: https://www.modernaforsakringar.se/lnk/mkvk/   
Förköpsinformation: https://www.modernaforsakringar.se/lnk/mkfk/  Integritetspolicy: https://www.modernaforsakringar.se/integritet/

Villkor
Försäkringen gäller i 1 år från servicetillfället och upphör per automatik när försäkringstiden gått ut. Försäkringstiden framgår av kvittot/försäkringsbeviset. Försäkringen gäller i Norden (utom Grönland). För fordon 12 år och äldre så gäller en självrisk på 895 kr per assistans. För fordon yngre än 12 år så gäller ingen självrisk. Försäkringen gäller svenskregistrerade fordon med en totalvikt på max 5 ton. *Gäller på våra allmärkesverkstäder.