Det är viktigt för oss, som en av Nordens största bilförsäljare att beskriva vår roll i omvandlingen av bilbranschen. 

I vår Hållbarhetsrapport beskriver vi hur vi arbetar och tar ansvar för verksamhetens påverkan på klimat och miljö, personal och kunder, samt leverantörer och samhället. Vi har under året utvärderat riskerna med verksamheten och lagt några pusselbitar som skapar förutsättningar för gemensamma rutiner och system. I denna rapport sammanfattar vi de steg vi har tagit mot en hållbar framtid.

Rapporteringen avser perioden 2020-01-01 till 2020-12-31 och omfattar Holmgrens Bil AB, tidigare Holmgrens Bil i Småland AB och det som idag är Holmgren Mobility.

Yttersta ansvar för Hållbarhetsrapportering åligger styrelsen.

3.235.24.113