Bästa kund, här kan du läsa vad vi gör mot Covid-19 på våra anläggningar.

Så fungerar det nya bilskattesystemet Bonus/Malus

Den 1 juli 2018 trädde Bonus/Malus i kraft. Det nya skattesystemet som förändrar både fordonskatten för personbilsägare och för tjänstebilsföraren. 1 januari 2020 kom nya förändringar som höjde gränsen för att få ta del av klimatbonus på nya bilar samt även en skattehöjning på bensin och dieselbilar. 1 april 2021 kommer nästa förändring. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig.

Dela
2 aug 2021

Bonus malus system
Vad är bonus malus? Det kommer från latin och översätts till god respektive ond. Bonus malus betyder i praktiken att bilar med mindre utsläpp får "bonus" medan de som släpper ut mer får betala en förhöjd fordonsskatt = "malus". 

De nya reglerna gäller enbart bilar som tas i trafik för första gången efter 1 april 2021 och med tillverkningsår 2021. Bilar som redan är i trafik tidigare påverkas inte av förändringarna. 

Från och med 1 april 2021
Kort sagt kan man säga att förändringen kommer göra alla bilar dyrare i drift förutom de rena elbilarna. Resterande drivlinor får antingen reducerat bidrag eller ökad skatt. Varför? Transportsektorns mål är att minska utsläppen i Sverige med 70 procent till 2030. Bonus-malus-systemet är en viktig bidragande faktor till att nå detta. Transporter inrikes står för cirka en tredjedel av hela landets utsläpp av växthusgaser. Ska målet med att minska utsläppen med 70% kunna nås behöver dessa förändringar ske. 

Bonus malus bensin- och dieselbilar
Väljer du att köpa en ny bensin- eller dieselbil efter 1 april 2021 är bilskatten på dessa bilar förhöjd med 30 till 50 procent. Den nya malusskatten 107 kr per gram koldioxid som fordonet släpper ut vid blandad körning över 90 gram och upp till 130 gram. Släpper bilen ut mer än 130 gram blir beloppet istället 132 kr per gram.

Bonus malus hybridbilar
De bilar med laddhybrid som drivlina kunde innan få en bonus upp till 60 000 kr. Från 1 april 2021 är den sänkt till max 45 000 kr. Bonusen sänks med 583 kronor per utsläppt gram koldioixid upp till 60 gram. Om bilen släpper ut mer, dvs 61 upp till 90 gr/kilometer får den varken bonus eller högre årsskatt.  (De har bara den obligatoriska fasta årsskatten på 360 kronor. ) Det innebär att dessa drivlinor kan få upp till 16 500 kr mindre i bonus. Anledningen är att utsläppsgränsen för när en bil kan ta del av bonusen är förändrad från dagens 70 gr koldioxid per km till nya 60 gram koldioxid per km. Det här medför att vissa laddhybrids-modeller med kort räckvidd kommer hamna utanför bonussystemet och ej bli berättigad någon bonus.

Bonus malus elbil
Regeringen vill nu premiera de som köper bilar som går på 100% el-drift. Det här gör de genom att höja miljöbonus på elbilar från 60 000 kr till 70 000 kr. Bonusen sänks därefter med 714 kr per utsläppt gram koldioxid upp till 70 gram.

Bonus malus tjänstebil
Om du har en tjänstebil så gäller från och med 1 januari 2021 att nedsättningen för gasbilar och laddbara bilar på 10 000 kr/år försvinner. Marginella förändringar av förmånsvärdet. Bilar med ett inköpspris under 7,5 prisbasbelopp får några kronor dyrare förmånsvärde medan dyrare bilar får ytterligare några kronor lägre förmånsvärde. Gasbilar och laddbara bilar får en ökning med 833 kr och då de flesta beräknas med kostnaden av en jämförbar bil som kostar mer än 7,5 prisbasbelopp alltså en ökning på strax över 800 kr.

Bonus malus beräkning: Se förändringen av skatten 2020 kontra 2021. 

Exempel Hyundai IONIQs tre olika drivlinor.

Bilmodell Typ Listpris (kr) Bonus 2020 (kr) Malus-skatt 3 år 2020 (kr) Nettopris 2020 (kr) Bonus 2021 (kr) Malus-skatt 3 år 2021 (kr) Nettopris 2021 (kr) Förändring 2020/2021 (kr) Prisdifferens (kr)
Hyundai IONIQ 1,6 Hybrid bensin 245 900   3 540 249 440   5 895 251 795 2 355  
Hyundai IONIQ laddhybrid 314 900 41 436   274 544 29 842   286 138 11 594 34 343
Hyundai IONIQ elbil 389 900 60 000   330 980 70 000   320 980 10 000  


Källa: Teknikens Värld

Har du en fråga om bonus malus skatt?

Kontakta din närmaste anläggning så hjälper vi dig.

Liknande artiklar Alla artiklar

Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Hur lång tid det tar att ladda en elbil beror på flera faktorer och det ska vi förklara för dig. Oftast räcker det att ladda hemma med normalladdning.
Elbilen
Guider

Elbilsordlista

Det är inte alltid lätt att veta vad alla ord och beteckningar betyder som används för elbilen. För att förenkla det hela så har vi tagit fram en elbilsordlista till din hjälp.  
Guider
Elbilen

Att tänka på vid laddning av elbil

Går du i tankarna på att skaffa elbil och har funderingar kring hur det fungerar med laddning? Låt oss reda ut funderingarna och vad du som elbilsägare behöver känna till kring laddning hemma och p...
Guider
Elbilen