Styrelse

Styrelseordförande

Benny Holmgren

Ordinarie ledamot

Thibaud Hartwig Holmgren

Ordinarie ledamot

Andrea Moreau Folcker

Ordinarie ledamot

Bo Sandberg

Suppleant

Eline Holmgren

Suppleant

Eric Holmgren

Resterande företagsledning