Styrelse

styrelseordförande

Bo Sandberg

VD, ordinarie ledamot

Benny Holmgren

vice vd, ordinarie ledamot

Eric Holmgren

Ordinarie ledamot

Thibaud Hartwig Holmgren

Suppleant

Eline Holmgren

Resterande företagsledning